Karriere

"Vi skaper gjensidige muligheter"

PDF Utskrift E-post

Organisasjonsutvikling Menneskemengde

Vårt hovedfokus er menneske, som individ og som en del av en organisasjon. Mennesker som trives og vet hva som forventes av dem, får brukt sine styrker og sikrer at bedriften lykkes i å leve opp til sin visjon og nå sine målsettinger. 

En regel vi alltid etterlever er å bidra til å løfte mennesker hos våre samarbeidspartnere å gi de konkrete verktøy, som de kan bruke i sin hverdag. Kompetansen sitter mellom ørene og vi skal sikre at den blir igjen hos våre samarbeidspartnere etter endt samarbeid.

Hovedområder utviklings-/arbeidsprosesser
- Endring og omorganiseringssprosesser
- Sammenslåing av ett eller flere selskaper
- Kompetanseutviklingsprosesser
       * Kommunikasjon
       * Ledelse
       * Atferd
       * Salg
       * Service

Noen ganger når bedriften gjør endringer for å oppnå ny vekst, så trenger man ny kompetanse inn. Dessverre så blir det noen som sitter igjen med kompetanse som blir overflødig. Hva koster dette i dag for organisasjonen og ikke minst menneskene i form av konflikter,sykemeldinger, usikkerhet og trenering av prosessen?

Eksempler på konsept

Kommunikasjon, salg og ledelse

 
 
 
 
Advertisement